+372 730 2000
E-R 7:45-19:00 | L 9:00-17:00 | P 9:00-15:00

Homeenpoisto – lahus hallitanud pindade töötlemiseks

Hind:
Soodushind kehtib e-poes ja kliendikaardiga kaupluses.
Lisainfot küsi julgesti siit

Toode laos

Hallitusvastane vahend on mõeldud kasutamiseks värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist.

Hinnatabel

Mõõdud Hind Lisa korvi
1,0 L 7,69 € 6,92 €

Hind kaupluses võib erineda.

Tüüp
Želeetaoline hüpokloriidilahus.

Sobivus
Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist.

Kasutusobjektid
Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.

  • kulu: sõltub pinna puhastusvajadusest
  • vedeldi/lahusti: vesi
  • töövahendid: prits, käsn või hari
  • erikaal: u 1,1 kg/l, ISO 2811
  • säilitamine: hoida külma eest

Kaitse
Kata kinni klaas-, alumiinium- jms pinnad, mis võivad saada kahjustatud toote toimel. Väldi pritsmete sattumist riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.

Pinna puhastamine
Lahjenda Homeenpoisto veega suhtes 1:3. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele aiapritsiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lahus peab pinnal toimima vähemalt 0,5 tundi. Väga tugevalt hallitanud pinnal lasta lahusel pikemalt mõjuda. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega, suunaga ülevalt alla, nt pritsiga.

Järeltöötlus
Immuta värvimata puitpind kohe peale pinna kuivamist Valtti Pohjuste puiduimmutiga enne pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.

Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Naatriumhüpokloriidi ja naatriumhüdroksiidi. SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. ÄRRITAB NAHKA. Kasutada sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoiatus! Mitte kasutada koos muude toodetega. Tootest võib eralduda ohtlikku gaasi (kloori). Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% klooribaasilisi valgendeid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Küsi lisainfot