+372 730 2000
E-R 7:45-19:00 | L 9:00-17:00 | P 9:00-15:00

Kiirkomposter 220eco Biolan

Hind:
Soodushind kehtib e-poes ja kliendikaardiga kaupluses.
Lisainfot küsi julgesti siit

Biolani Kiirkomposter 220eco on ette nähtud köögijäätmete aastaringseks kompostimiseks. Tänu soojustatud konstruktsioonile ja tõhusale ventilatsioonisüsteemile valmib kompost kiiresti. Kompostimise imet saab jälgida termomeetri ja tühjendusluugi kaudu. Kiirkomposter 220eco on arvestatud ühe perekonna (1–6 inimest) biojäätmete jaoks. Biolani Kiirkomposter 220eco on toodetud tuuleenergial töötavas tehases.

Hinnatabel

Tootekood Värv Mõõdud Hind Lisa korvi
70572900 Hall 220L 652,00 € 470,00 €

Hind kaupluses võib erineda.

Kiirkompostri 220eco kasutamineKomposter on ette nähtud biolagunevate jäätmete jaoks. Ärge visake kompostrisse mitte midagi niisugust, mis häirib kompostimise kulgu või ei komposteeru, näiteks:
plasti, kummi, klaasi, nahka
kemikaale, mädanikutõrje- ja desinfitseerimisaineid, värvaineid, lahusteid, bensiini
pesuvahendeid, pesuvett
lupja
tuhka, konisid, tikke
tolmuimeja kotte
värvilisi reklaamlehti
korraga suuri paberikoguseid

Täitmine

Kata jäätmed Biolani Komposti- ja KäimlaturbagaTühjendage biojäätmete nõu kompostrisse. Mida suuremate tükkidena panete jäätmed komposti, seda kauem need lagunevad.
Kui kasutate biolagunevaid kotte, tühjendage kott ja pange see kompostrisse eraldi.
kata jäätmed Biolani Komposti- ja Käimlaturbaga. Sobiv kogus on tavaliselt umbes kolmandik kuni pool lisatud jäätmete kogusest. Puistake märgadele jäätmetele rohkem turvast.
Võite turvast puistata ka biojäätmete anuma põhja, nii püsib see puhtamana.
Jätkake kompostri täitmist vastavalt sellele, kuidas jäätmeid tekib. Püüdke kompostrisse jäätmeid lisada mitu korda nädalas. Eriti tähtis on see külmal aastaajal.
Kui kompostri temperatuur on välisõhu temperatuurist kõrgem, pöörake esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit paremale, nii et nool osutab näidule 100. Jälgige kompostri ja välisõhu temperatuuri. Kui kompostimass hakkab jahtuma, seadke regulaator väiksemale näidule, kuni temperatuur jääb püsivaks.
kobestage kõige värskemat jäätmekihti Kompostikobestiga 20–30 cm sügavuselt. Kobestamine ei ole iga täitmise ajal tingimata vajalik. Mida ohtramalt lisate massile sidusainet, seda vähem vajab kompost kobestamist.
Ärge segage kompostrit põhjani läbi, et kõige alumine külm kiht ei jahutaks kuumenenud kompostimassi.

Tühjendamine
Kiirkompostrit 220eco tuleb tühjendada kogu aasta kestel. Lisanduva hapniku tõttu tõstab tühjendamine sageli massi temperatuuri. Tühjendage kompostrit, kui see on peaaegu täielikult täitunud. Soojal aastaajal ärge võtke kompostrist välja rohkem kui pool kogu selle sisust. Tühjendage kompostrit külmal aastaajal sagedamini kui soojal aastaajal ja vähem korraga.
avage tühjendusluuk ja tõstke mass alt labidaga välja.
kasutage tühjendamisel Tühjendusvahendit. Puhastage eriti hoolikalt tühjendusluugi ja tühjendusava servad.
puhastage ka imbvedeliku plaadi alumine pool ja veenduge, et imbvedeliku voolik ei ole ummistunud.
kui tühjendatav mass on väga niiske, kühveldage kompostri põhja mõni labidatäis Biolani Komposti- ja Käimlaturvast.
Sulgege tühjendusluuk.

Vajutage massi pärast tühjendamist allavajutage Kompostikobesti või labidaga massi ülevalt alla. Seda on kõige lihtsam alustada nurkadest. Hoiduge kahjustamast kompostri keskel asuvat õhukanalit.
tühjendage imbvedeliku mahutit vajaduse korral.

Kasutamine külmal aastaajal

Kuumus kompostris tekib ainete lagunemise tagajärjel, seade ise energiat ei tooda. Mikroorganismid vajavad elutegevuse säilitamiseks pidevalt värskeid jäätmeid. Kiirkompostri 220eco soojustus vähendab soojuskadusid ja soodustab niiviisi kompostri toimimist ning soojana püsimist.
Külmal aastaajal on tähtis kompostrit pidevalt kasutada, st seda täita ja tühjendada. Ainult nii võib välja kujuneda mikroorganismidele soodus keskkond, et need suudaksid välisõhust kõrgemat temperatuuri säilitada.
Ärge lõpetage kompostri kasutamist ka siis, kui termomeetri näit langeb nullini või nulli lähedusse.
Kui kompostri termomeeter näitabki mõne päeva kestel nulli, võib selles siiski olla sooja massi. Kui komposter on täis, tühjendage seda ka talvel.
Ärge vähendage ega lõpetage sidusaine kasutamist külmal aastaajal. Siis on sidusaine ohter kasutamine veelgi tähtsam. Märg mass külmub kergemini.
Säilitage sidusainet vihma eest kaitstult ja soojas kohas.
jälgige, et õhu sisse- või väljalaskeklapi külmumine ei takistaks ventilatsiooni. Vajaduse korral kõrvaldage jää.
Massi jäätumine ei kahjusta kompostrit, selle osi ega kompostimassi. Kui mitte varem, siis kevadises päikesesoojas laguneb kompostimass edasi.

Kiirkompostri 220eco puhastamine

Ärge peske kompostrit. Komposti lagundavad mitmesugused hallitusseened, kiirikbakterid ja mikroorganismid, kes pesemisel hävivad.
Puhastage vajaduse korral õhu sisselaskeklappi, õhu väljalaskeava ja imbvedeliku voolikut.

Õhu sisselaskeklapp asendis 20Õhu sisselaskeklapi kasutamine
kui kompostri temperatuur on välisõhu temperatuurist kõrgem, hoidke esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit avatuna paremale, nii et nool osutab näidule 100.
jälgige kompostri ja välisõhu temperatuuri Kui kompostimass hakkab jahtuma, seadke regulaator väiksemale näidule, kuni temperatuur jääb püsivaks.
soojal aastaajal võite õhu sisselaskeklappi hoida harilikult täiesti avatuna ehk asendis 100 ja külmal aastaajal peaaegu suletuna ehk asendis 20.
Õhu sisselaskeklapi ehitus on selline, et seda ei saa täielikult sulgeda. Asendis 20 on 20% klapi avadest lahti.

Õhu väljalaskeklapi kasutamine

tavaolukorras ei ole vaja kaanes asuvat õhu väljalaskeklappi reguleerida. See on lahti ja seda ei saa sulgeda. Kui kompostris on palju niiskust, võite klappi avades ventilatsiooni suurendada.
klapi täiendavaks avamiseks tuleb selle nupp seada lisaasendisse ehk kompostri tagant vaadates paremale.
Võtke talvisel ajal arvesse, et lisaventilatsioon võib kompostrit jahutada. Jälgige olukorda.

Õhu väljalaskeklapp tavaasendis õhu väljalaskeklapp lisaventilatsiooni asendis

Kompostimist käsitlevad load ja eeskirjad

Kompostimist käsitlevad load ja nõuded võivad igas riigis, samuti igas kohalikus omavalitsuses erinevad olla Küsi kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistilt, millised on teil kehtivad kohalikud nõuded.
Soomes kehtivad reeglid:
Majapidamisjäätmete kompostimiseks tuleb alati kasutada kaanega, näriliste eest kaitstud ja soojustatud kompostrit.
Mõnes omavalitsuses tuleb majapidamisjäätmete kompostimisest teavitada kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialisti või jäätmekäitlusettevõtet.
Ainult aiajäätmeid võib kompostida soojustamata kompostris, laudadest raamis või hunnikus.
Komposti tuleb hooldada nii, et see ei põhjustaks tervise- või keskkonnakahjustusi.
Kompost peab asuma kaevust vähemalt 15 meetri kaugusel.
Kompost ei tohi asuda krundi piirile lähemal kui 5 meetrit, kui selleks ei ole naabri nõusolekut.
Kompostri asukoha valik

Paigutage Kiirkomposter 220eco kohta, kuhu on igal aastaajal mugav jäätmeid viia. Asetage komposter tugevale aluspinnale kohas, kuhu ei kogune seisvat vett.

Kiirkompostri 220eco taga alumises servas on imbvedeliku ava, mille kaudu pääseb kompostrist välja liigne vedelik. Asetage komposter otse maapinnale, et imbvedelik saaks pinnasesse nõrguda. Teine võimalus on imbvedelikku koguda.

Kui kompostisegu on väga märg, võib imbvedelikku valguda ka tühjendusluugi alt ning immitseda esiseina õhu sisselaskeklapist.

Enne kasutuselevõttu

Veenduge, et kaane tagumises servas asuva õhu väljalaskeava nupp on tavaasendis ehk kompostri tagant vaadates vasakul.

Kinnitage kaane fiksaator kruvi ja plastmutri abil oma kohale. Kinnitage alumine ots kruviga korpuse külge.

Imbvedeliku vooliku ühendamine ja vedeliku ärajuhtimine

Kiirkompostri 220eco taga alumises servas on imbvedeliku ava, mille kaudu nõrgub liigne vedelik maasse. Soovi korral võite imbvedeliku juhtida kogumispaaki, kuid see ei ole kohustuslik.

Ühendage 16 mm läbimõõduga kiudtugevdusega aiavoolik seadme taga alumises servas asuva imbvedeliku avaga. Juhtige voolik mahutisse, mis on paigutatud nii, et vedelik voolab allamäge. Soovi korral võite mahuti jaoks teha niiskuskindla vineeriga soojustatud süvendi ja katta selle kaanega.

Mahutiks sobib mis tahes külmakindel plastanum.

Kasutuselevõtt

Biolani Komposti- ja KäimlaturvasPuistake kompostri põhja viie sentimeetri paksune kiht (umbes 20 liitrit) Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Pöörake esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit vasakule.

Alustage kompostri kasutamine. Kasutage esimese täitmise ajal soovitatust rohkem sidusainet, hiljem võite sidusaine kogust vähendada.

Kompostimise käivitumine

Kompostimine käivitub täielikult, kui kompostris on jäätmeid piisavalt, st kui see on täitunud ülemise õhukanali kõrguseni. Kompostimise käivitumine tähendab kompostris sisalduva massi soojenemist üle välisõhu temperatuuri. Temperatuuri kompostris tõstab ja säilitab selles arenevate mikroorganismide elutegevus, kui jäätmeid lisatakse korrapäraselt. Kompostri soojustus vähendab soojuskadusid ja takistab välisõhul massi jahutamist.

Kiirkompostriseco on massi temperatuur vahemikus +10 … +70 oC. Termomeetri tavaline näit on +30 … +40 kraadi. Kompostimine võib toimuda veelgi madalamal temperatuuril. Pane tähele! Ülemise ventilatsioonitoru juures on termomeeter. Mõõdik annab viitelist teavet kompostimise faasi ja kõrge temperatuuri faasi temperatuuride kohta. Kõige kuumem on kompostri keskmine osa, milleni termomeeter ei ulatu. Kõrge temperatuur annab märku mikroorganismide aktiivsest tegevusest. Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt toimub kompostimine. Jäätmed komposteeruvad, kui hapnikku on piisavalt ja temperatuur püsib üle 0 oC. Kompostri tööd iseloomustab kõige paremini tühjendatava komposti kvaliteet. Hästi toimivas kompostris on jäätmed lagunenud, välja arvatud tsitrusviljade või kanamunade koored, mis on võib-olla veel eristatavad. Pärast käivitumist küpsevad jäätmed kattekompostiks juba 5-8 nädalaga. Kompostri käivitumine võib võtta aega, kui välisõhu temperatuur on alla 0 oC.

Kui kompostri temperatuur on välisõhu temperatuurist kõrgem, pöörake esiseinas asuva õhu sisselaskeklapi regulaatorit paremale. Jälgige kompostri ja välisõhu temperatuuri. Kui komposter hakkab pärast käivitumist jahtuma, seadke õhu sisselaskeklapi ava väiksemaks.

Kiirkompostri 220eco tööpõhimõte ja ehitus

Tipptasemel uretaansoojustus tagab 30% võrra paremad soojustusomadused kui polüstüreensoojustus ehk EPS (vahtpolüstürool). Allikas: Bayer

Vuukideta vorm tagab ühtlase soojustuse ilma külmasildade tekketa
Soojustuskiht ka põhjas
Kaas ja tühjendusluuk on kinnivalatud tihendusribaga hoolikalt tihendatud
Temperatuur on hõlpsasti jälgitav
Ventilatsioonisüsteem toob õhku ka kompostimassi keskele
Kaane sisse paigutatud õhu väljalaskeklapis on lisaventilatsiooni võimalus
Korpusesse paigutatud õhu sisselaskeklapi viieasendiline astmeline reguleerimine
Lukku avada ja kaant tõsta saab sama käega
Automaatselt lukustuv kaane hoidevarras
Kaane hingi saab vajaduse korral ümber seada
Sang põhjas ja käepide kaane küljes lihtsustavad teisaldamist
Imbvedeliku kontrollitud ärajuhtimine alt tagab
Hõlbus tühjendada alumise luugi kaudu
Mis toimub kiirkompostris 220eco?

Tooge korrapäraselt uusi jäätmeidJäätmeid lagundavatel mikroorganismidel on kolm põhivajadust, mis tuleb rahuldada, et kompostimine saaks toimuda: hapnik, niiskus ja toitained.

Hapnik: Kompostis elavad mikroorganismid vajavad elutegevuseks hapnikku. Lisage jäätmetele kohevdamiseks Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Sobiva sidusaine kasutamine on kompostri toimivuse tagamiseks väga oluline. Komposti- ja Käimlaturvas muudab massi kohevaks, seob liigset niiskust ja neutraliseerib lõhnu. Segu õhurikkuse suurendamiseks võib kasutada ka oksapuru. Saepuru, puitlaastud, turvas, puulehed ja rohi on tihenevad ained ja neid ei soovitata sidusainena kasutada.

Niiskus: Kompostis sisalduvad mikroorganismid vajavad elutegevuseks niisket keskkonda. Niiskust on piisavalt, kui kompostisegu on niiske välimusega ja sellest eraldub kokkusurumisel mõni tilk vett.

Toitained: Kompostris peab olema optimaalne süsiniku ja lämmastiku vahekord. Lämmastikku annavad köögijäätmed, rohelised aiajäätmed, sõnnik ja uriin. Süsinikku sisaldavad surnud, pruunid jäätmed, näiteks kuivanud hein, põhk, puulehed ja oksad. Ka Komposti- ja Käimlaturvas sisaldab rohkesti süsinikku. Komposti lagundavad mikroorganismid tarbivad toiduks nii kompostijäätmeid kui ka üksteist.
Kompostimise etapid

Kompostimises võib eristada kolme põhietappi: soojenemine (pinnal), kuum etapp (keskel) ja jahtumine (põhjas). Biolani Kiirkompostris 220eco toimuvad kõik need etapid komposti eri kihtides korraga.

Maksekalkulaator

Kuumakse:
Kuumaksetes sisaldub ühekordne lepingutasu ning igakuine haldustasu. Tulemus võib teile pakutavast pisut erineda.

Tehke kohe eeltaotlus, et saada teada, kas soovitud tingimustel järelmaksu saaksite. Antud taotlus ei kohusta millekski, ega tekita Teile kohustusi.

Täida eeltaotlus

Küsi lisainfot