+372 730 2000
E-R 7:45-19:00 | L 9:00-17:00 | P 9:00-15:00

Värvitu puiduimmutusaine Kolorex Protekt

Hind:
Soodushind kehtib e-poes ja kliendikaardiga kaupluses.
Lisainfot küsi julgesti siit

Toode laos

Lahustipõhine immutusaine puidu töötlemiseks enne pinna viimistlemist. Imendub sügavale puidu pinda. Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal. Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Hinnatabel

Mõõdud Hind Lisa korvi
1 L 7,60 € 6,84 €
3 L 20,00 € 18,00 €
10 L 54,90 € 49,41 €

Hind kaupluses võib erineda.

Kasutuskoht
Saetud või hööveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x
4-5 m2/l – saetud puitpinnal, 8-10 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Värvus
Läbipaistev.

Töövahendid
Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.

Kuivamisaeg
0,5 tundi – tolmukuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus
u 15%.

Tihedus
0,8 kg/l (ISO 2811).

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Eemalda lahtine värv kaaprauaga või harja pind terasharjaga puhtaks. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.
VÄRVIMISTINGIMUSED
Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.
VÄRVIMINE
Sega Kolorex Protekt enne kasutamist hoolikalt. Kanna peale pintsliga üks kord piki puidukiudu või kasuta sissekastmismeetodit. Töötle uued puitpinnad puiduimmutusainega juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Eriti hoolikalt immuta puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne immutamist kata taimed ja põõsad kinni, et kaitsta neid puiduimmutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesevalguse ja UV-kiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne immutusaine, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Kahjulik, Xn
Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. NB! Immutusainega määrdunud tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Küsi lisainfot