+372 730 2000
E-R 7:45-19:00 | L 9:00-17:00 | P 9:00-15:00

Lahustipõhine kaitsev puidupeits Kolorex Classic

Hind:
Soodushind kehtib e-poes ja kliendikaardiga kaupluses.
Lisainfot küsi julgesti siit

Toode laos

Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest. Kaitseb puitu UV-kiirguse eest ning toob esile puidu kauni struktuuri.

Hinnatabel

Mõõdud Hind Lisa korvi
0,9 L 8,10 € 7,29 €
2,7 L 19,70 € 17,73 €
9,0 L 52,00 € 46,80 €

Hind kaupluses võib erineda.

Kasutuskoht
Saetud, hööveldatud ja surveküllastatud voodrilauad, ja palkpinnad, aiad, uksed, aknad ja muud välistingimustesse jäävad puitpinnad. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x
4-8 m2/l – saetud puitpinnal, 8-12 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Toonimine
Toonitav Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Toonitud peitsi ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja peale peitsitud pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid
EP-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel, värvipihusti või sissekastmismeetod.

Kuivamisaeg
4-8 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülepeitsitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent või Special Sovent. Eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus
u 20%.

Tihedus
u 0,9 kg/l (ISO 2811).

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt.
Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 ºC kuni +28 ºC, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega puidupeitsi Kolorex Classic enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidupeitsi. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne peitsimise alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidupeitsi pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne peits koheselt peale peitsimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Ärritav, Xi UN 1263
Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, tärpentiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik. Ärritab silmi ja nahka. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 700 g/l.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Küsi lisainfot