+372 730 2000
E-R 7:45-19:00 | L 9:00-17:00 | P 9:00-15:00

Kruntvärv Villa Primer

Hind:
Soodushind kehtib e-poes ja kliendikaardiga kaupluses.
Lisainfot küsi julgesti siit

Toode laos

Kruntvärv puitpindadele. Imendub hästi, tugevdab aluspinda ning moodustab viimistlusvärviga hästi nakkuva pinna.

Hinnatabel

Mõõdud Hind Lisa korvi
1 L 11,50 € 10,35 €
3 L 31,20 € 28,08 €
10 L 68,90 € 62,01 €

Hind kaupluses võib erineda.

Kasutuskoht
Saetud või hööveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad jm). Sobib ka uutele ning varem õlivärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.

Läige
Matt.

Katvus (1x)
4-8 m2/l – saetud puidul, 8-10 m2/l – hööveldatud või varem värvitud puidul.

Alusvärvid
Värvi võib kasutada valgena.

Töövahendid
Pintsel.

Kuivamisaeg
12 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u. 59%.

Tihedus
1,3 kg/l (ISO 2811 ).

Imastikukindlus
Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 0С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE
Sega värvi Villa Primer enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent 5% värvi mahust. Värvi 1 kord pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Ärritav UN 1263
Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon. Tuleohtlik. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida auru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 350 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 350 g/l.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Küsi lisainfot