+372 730 2000
E-R 7:45-19:00 | L 9:00-17:00 | P 9:00-15:00

Alküüdkruntvärv Otex

Hind:
Soodushind kehtib e-poes ja kliendikaardiga kaupluses.
Lisainfot küsi julgesti siit

Toode laos

Kiirestikuivav alküüdipõhine nakkuv kruntvärv. Pindadele, kus on vaja suuremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.

Hinnatabel

Mõõdud Hind Lisa korvi
0,3 L 6,80 € 6,12 €
0,9 L 12,00 € 10,80 €

Hind kaupluses võib erineda. Loe lähemalt e-poe müügitingimusi.

 • Tüüp: kiirestikuivav alküüdipõhine nakkuv kruntvärv.
 • Sobivus: sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex kinnitub hästi ka nõudlikele pindadele nagu näit. klaas-, kahhel-, klaaskiud-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele.
 • Kasutusobjektid: pindadele, kus on vaja suuremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.
 • Alusvärvid: AP ja C
 • Toonid: võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi. Toonitäpsus ei ole täielik. AP-alusvärvi võib kasutada nii valgena kui toonitult (pooled A-alusvärvi pastakogustest), C-alusvärvi kasutada ainult toonitult.
 • Läikeaste: täismatt
 • Ehitusmaterjalide lenduvuse klass: MED
 • Kulu: 8-10 m2/l.
 • Vedeldi/lahusti: Special Solvent
 • Töövahendid: pintsel, rull või värvipihusti:
  – ava läbimõõt 0,011”-0,015” e. 0,280 – 0,380 mm
  – vedeldada 0-10 % värvi mahust
 • Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures: 1 tund – tolmukuiv. Lihvida ja teist korda võib värvida järgmisel päeval.
 • Kuivainesisaldus: 48 %
 • Erikaal: 1.4 kg/l valgel, ISO 2811
 • Säilitamine: talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Töötle oksakohad Oksalakiga. Pese suuremat nakkuvust vajavad pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja pintsliga värvimisel vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor), värvipihustiga värvimisel vedelda Special Solvent Spray vedeldiga (Vivacolor). Värvi pintsli, rulli või värvipihustiga.

Värv tasandub hästi, mistõttu järellihvimist pole tavaliselt vaja teha. Kui aga soovitakse väga siledat pinda võib seda lihvida kuivalt peene lihvpaberiga.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsnaga. Loputa pind hoolikalt.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja või niiske puhastuslapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 500g/l. Otex sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiin (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja metüületüülketoksiim. TULEOHTLIK! KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

  Küsi lisainfot